53 70 03 21 pr@prbc.dk

Få en uvildig rådgiver til at føre tilsyn med dit byggeprojekt. Det kan spare dig for mange konflikter, forsinkelser, fejl og mangler samt ikke aftalte ekstraarbejder og ekstraregninger.

Du skal ikke vælge den håndværksmester, der selv står for at udføre byggeriet som tilsynsførende. Han har ikke de samme interesser i byggeriet som du har, og vil derfor ofte tilgodese sin egne fremfor dine.

Hvad vil det sige at føre tilsyn med et byggeprojekt?
En byggerådgiver er en byggesagkyndig person, der er ansat af boligejeren til at føre tilsyn med dit byggeri, og som skal sørge for, at byggeriet forløber som planlagt. Både ved mindre og større byggeprojekter er det en fordel at få tilknyttet en byggesagkyndig/rådgiver.

Den byggesagkyndige skal bl.a. sørge for at:

 • Føre tilsyn med håndværkernes arbejde
 • Afholde ugentlige byggemøder med referat til de involverede parter
 • Sørge for, at der bruges de rigtige materialer og løsninger der er aftalt i byggeprojektet
 • Sørge for, at den aftalte tidsplan holdes og tilpasses, så der ikke opstår unødvendige forsinkelser
 • Koordinere byggeprocessen og de forskellige fag af håndværkere
 • Sørge for, at økonomien bliver overholdt med hensyn til tilbud/ekstraarbejder

Byggerådgiveren har til opgave at sikre, at hver enkelt arbejdsopgave/delentreprise bliver afleveret til tiden, og til den aftalte pris og kvalitet.

Byggerådgiveren skal ligeledes være den person, der koordinerer opgaverne mellem de involverede håndværkere, der er tilknyttet byggeriet. Derfor skal byggerådgiveren have et godt kendskab og overblik over hele byggeriet og de enkelte delelementer der er i byggeprocessen.

Det er ikke et krav, at du har en byggerådgiver til at føre tilsyn med dit byggeri
Du må gerne selv stå for tilsynet med dit byggeri, men det kræver, at du selv har en længere byggefaglig baggrund, så du er klædt rigtigt på til opgaven. Vi fraråder bygherrer, der ikke har disse erfaringer til selv at føre tilsyn med deres byggeprojekt.

Et byggeprojekt med mange store delentrepriser/fagentrepriser der skal koordineres, er en kompliceret opgave at styre. Det er også en tidskrævende opgave at føre tilsyn med et større byggeri, da det er vigtigt, at byggerådgiveren er meget synlig på byggepladsen. Det kan det være svært at få tid til, hvis man både har job og familie at passe ved siden af. Derfor vil vi anbefale dig, at kontakte PR Byg Consult, så vi kan se på dit byggeprojekt sammen. Vi tilbyder en byggerådgiver med mere end 30 års erfaring.

Aftalegrundlag
Det er dog vigtigt, at du har indgået en skriftlig aftale med PR Byg Consult, hvis du senere skal kunne bevise, at vi har forsømt vores ansvar eller vores forpligtelser. Aftalen med PR Byg Consult skal som minimum indeholde:

  • Byggerådgiverens ansvar og forsikringsforhold
  • Hvad rådgivningen koster, og hvordan betalingen skal foregå
  • Hvor ofte byggerådgiveren skal føre tilsyn
  • Hvad tilsynet skal omfatte
  • Hvad du forventer at få ud af tilsynet

PR Byg Consult udarbejder derfor en skriftlig aftale ABR 89 mellem dig og os som bygherrer rådgiver. ABR 89 er de almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, som fastlægger regler og principper for mange af de konflikter, der kan opstå mellem en bygherre og en byggerådgiver.

Hvad koster tilsynet?
Det er umuligt at sige generelt, hvad det koster at få ført tilsyn på et byggeri, det kommer helt an på, hvor stort eller kompliceret byggeriet er. Men for at give en fornemmelse af prisniveauet, har vi sat et realistisk eksempel op.

Hvis der er tale om en mindre tilbygning med en byggetid på ca. 2 mdr. er der typisk brug for 1 byggemøde pr. uge samt 2-3 tilsyn i ugen. Det giver ca. 4 timers tilsyn på uge. Da det koster cirka 800 kr. i timen inkl. moms er den samlede pris et sted mellem 20.000 kr. og 25.000 kr. inkl. moms.

Hvis der er tale om en større tilbygning eller et nybyggeri, skal du regne med et noget større beløb. For et byggeri til 1,5 millioner, vil rådgivning og tilsyn typisk koste mellem 3 og 4 % af prisen, svarende til mellem 45.000 kr. og 60.000 kr. inkl. moms i dette eksempel. Der vil dog være opgaver, der kan være dyrere, hvis byggeriet er af mere omfattende karakter eller med komplicerede løsninger.

Selvom det kan lyde af mange penge, skal du tænke på, at byggerådgiveren ofte er omkostningen værd, fordi han kan spare dig for mange konflikter, forsinkelser, fejl og mangler samt ikke aftalte ekstraarbejder og ekstraregninger.