53 70 03 21 pr@prbc.dk

Køberrådgivning

At købe hus er for mange mennesker den største investering man foretager i sit liv. Derfor er det vigtigt, at man træffer den rette beslutning.

Det er altid en god investering at få en professionel fagperson til at inspicere et hus, inden kontrakten underskrives. Hos PR Byg Consult tilbyder vi professionel køberrådgivning, som skaber et godt overblik over husets nuværende stand. Ved købergennemgangen vil vi foretage en grundig gennemgang af huset. Vi vil ligeledes kunne besvare de spørgsmål du måtte have til tilstandsrapporten, og du vil kunne få afdækket andre emner, som måske ikke er medtaget i rapporten. Dette kan f.eks. omfatte slid, vedligeholdelsesstand samt forventede restlevetider på bygningsdele som døre, gulve, tage, vinduer osv.

Købergennemgangen hjælper dig på vej til et godt køb
En køberrådgivning har udover ovenstående endvidere til formål at informere dig som køber om følgende:

  • Hvordan ejendommens nuværende stand kan bibeholdes
  • Hvordan ejendommens nuværende situation kan forbedres
  • Hvordan mulighederne er for eventuelle bygningsforandringer
  • Hvilke bygningsdele, der skal renoveres inden for de næste 5-10 år

Formålet med en køberrådgivning er IKKE at kritisere den allerede udarbejdede tilstandsrapport, men at give større overblik over rapporten, samt give andre informationer, der normalt ikke medtages i tilstandsrapporter.

Fast pris for købergennemgang
Vi tilbyder en fast pris på kr. 3.500,00 inkl. moms +kørsel efter statens takster for kørsel og øvrige udlæg.

Vi glæder os til at se hjælpe dig godt på vej med dit køb. Kontakt os for mere information.