53 70 03 21 pr@prbc.dk

Kvalitetssikring

 

Det er meget vigtigt for os, at vores kunde føler sig i trygge hænder. Derfor kvalitetssikrer vi byggeriet med kunden; både inden, under og efter samarbejdet.

Kvalitetssikring af et byggeri har til formål at forebygge fejl, skader og svigt under udførelsen af et byggeri. Hos PR Byg Consult tilbyder vi at være med på sidelinjen af byggeriet for at dokumentere kvaliteten af det færdige byggeri, men også som en hjælp til at undgå fejl og misforståelser under udførelsen af byggeriet.

Er kvaliteten af byggeriet i orden, kan parterne – og især entreprenøren – undgå store omkostninger til udskiftning og udbedring af fejl og mangler både under udførelsen, ved afleveringen og i afhjælpningsperioden. Og sidst men ikke mindst undgås mulige erstatningskrav som følge af senere opdagede fejl/mangler ved byggeriet. Kvalitetssikring er lovpligtigt for statslige og statsstøttede byggerier, og det gælder også ved ombygninger og renoveringsarbejder.

Flere private bygherre forlanger i dag, at der foretages og dokumenteres kvalitetskontrol under byggeriet. Kvalitetssikring er lovpligtig for statslige og statsstøttede byggerier, og det gælder også ved ombygninger og renoveringsarbejder.

Digital kvalitetssikring
PR Byg Consult tilbyder at udføre denne kvalitetssikring til firmaer og private. Vi udfører denne kontrol med en digital kvalitetssikring som sikrer, at der altid er fotodokumentation.

Selvom det siges, at et billede siger mere end 1000 ord, har man ofte brug for at kunne præcisere et specifikt område eller element på et billede. For at gøre dette muligt er der udviklet en funktion til markering/tegning på billeder. Markeringerne foretages ved hjælp af frihåndstegning, hvor deri kan vælge mellem forskellige funktioner, farver og tykkelser. Når dokumentationen er uploadet til serveren, bliver den samlet under det valgte projekt og ligger allerede her journaliseret. På den måde er det altid let at tilgå dokumentationen på et senere tidspunkt.

Efterfølgende er der altid mulighed for at redigere i dokumentationen. Der kan eksempelvis tilføjes et ekstra billede eller rette i en tekst. Der kan også genereres en PDF, der indeholder alle data fra dokumentationen. Herefter kan dokumentationen enten downloades eller sendes som email, således at den altid er tilgængelig.

Kontakt os for mere information